Thông tin cho bạn.

 

Xác nhận - thuế

Chúng tôi đang bắt đầu phát hành cái gọi là Xác nhận số tiền thanh toán. "học phí" cho năm 2022.

 Bạn có thể tìm thấy các biểu mẫu trong phòng thay đồ của trẻ em ở định dạng A4 ở dạng "2 trong 1". 

Vui lòng điền vào (2x) và sau đó đưa cho giáo viên dạy viết trong lớp. Chúng tôi giữ một bản trong trường hợp cần thiết phải cấp một bản sao.

 mẫu ở đây


 

Sàng lọc trẻ em

Cũng trong năm học này, cái gọi là Sàng lọc trẻ em (đánh giá mức độ trưởng thành ở trường) sẽ bắt đầu đi học bắt buộc vào ngày 1 tháng 9 năm 2023.

Việc sàng lọc trẻ em diễn ra với sự hợp tác của Tư vấn Tâm lý - Sư phạm Břeclav, dịch vụ này hoàn toàn miễn phí với khả năng tư vấn kín đáo sau đó (phụ huynh x nhân viên PPP).

Việc sàng lọc là không bắt buộc, nó luôn diễn ra với sự đồng ý của phụ huynh nhưng không có sự hiện diện của anh ta.

 

Mẫu giáo Břetislavova

24/01/2023

 25/01/2023

luôn luôn từ 8:00 sáng đến 3:00 chiều, bao gồm cả tham vấn với phụ huynh.

 

Mẫu giáo Slovácká 39

30/01/2023

31/01/2023

luôn luôn từ 8:00 sáng đến 3:00 chiều, bao gồm cả tham vấn với phụ huynh.

 

Ứng dụng di động Trường mẫu giáo của chúng tôi

Aplikace Naše MŠ: info

  • Přečteno: 1341

Rozmanitost aktivit, které mateřská škola nabízí, poskytuje dětem každodenní vyžití.

Rozmanitost aktivit,
které mateřská škola nabízí, poskytuje dětem každodenní vyžití.

Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6 s odloučeným pracovištěm Mateřská škola Břeclav, Slovácká 39

Mateřská škola Břeclav,
Břetislavova 6
s odloučeným pracovištěm
Mateřská škola Břeclav,
Slovácká 39

  • Sídlo školy: Břetislavova 6, Břeclav

  • Zřizovatel: Město Břeclav

  • Ředitelka školy: Lenka Čudová

  • Zástupkyně ředitelky: Jana Balgová

  • IČ: 49137158

  • Typ školy: celodenní

  • Provoz školy: PO-PÁ 6:30 - 16:30 h

  • Kapacita: 109 dětí

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi