Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6

Mateřská škola Břeclav Břetislavova 6 & Slovácká 39

Pokud se k nám budou Vaše děti každý den těšit,
víme, že naši práci děláme dobře.

 

Aktuality

Potvrzení pro daňové účely

Potvrzení pro daňové účely

 

i v letošním roce můžete uplatnit slevu na daních za úhradu plateb školkovného za rok 2020.

Potřebné tiskopisy máte k dispozici   v šatnách dětí..

Prosíme o jejich vyplnění 2x.

Tiskopisy poté  můžete odevzdat přímo Vaší paní učitelce ve třídě.

Celkovou úhradu Vašich plateb za uplynulý rok prověřuje naše účetní firma a teprve poté mohou být doklady potvrzeny a vráceny .

Jedná se  zejm. platby za 12/ 2020  a jejich připsání na účet školky  k 31. 12. 2020).

Formulář zde

                  

zobrazit více

Slavnostní pasování

Na tomto odkazu najdete fotografie ze slavnostního pasování našich školáků...Heslo pro všechny soubory : Dinosaurek

kód zásilky FDIB3S3S2HMPAMB4-HJW

 

www.uschovna.cz/zasilka/FDIB3S3S2HMPAMB4-HJW

zobrazit více

Primavizus - oční vyšetření zraku

Vzhledem k vysokému zájmu z Vaší strany a současně nízkému počtu vyšetřených dětí v důsledku složité celospolečenské situace, jsme se rozhodli o zopakování tohoto vyšetření. Předpokládaný termín je předběžně stanoven na 8. 3. 2021. Podrobnosti budou včas zveřejněny.

zobrazit více

Konzultace pro rodiče

I přes nepříznivou situaci poskytujeme individuální konzultace k výsledkům vzdělávání Vašich dětí.

Konzultace probíhají přímo s Vaší paní učitelkou ve vymezených prostorách. Prosíme pouze o používání ochranných roušek.

Vaše paní učitelky Vám jsou k dispozici v tyto dny:

MŠ Břetislavova 6

MŠ Slovácká 39 

zobrazit více

Ochranné roušky

Prosíme dejte dětem do školky k dispozici ochranné roušky na pobyt venku.

Děkujeme za podporu ochrany zdraví našich Vašich dětí

zobrazit více

Folklorní kroužek - aktualizace

V listopadu dočasně krúžek nebude. Nikde . Nedá sa. Korona nám bují a my dáváme s těžkým srdcem dočasnú stopku.

Tým, co majú předplacené, peníze nepropadnú, ale ostávajú "v banku" na lepší čase, keré, jak věříme, tento školní rok jistě nastanú.

Kdo nám eště nezaplatil, nebojte sa tak učinit, my přežijeme 💪🙂. Nejjednodušší pro nás bude, když pošlete všeci celú částku 800,- na účet: 2001680983/2010, variabilní symbol: datum narození dítěte (ve formátu ddmmrrrr) + do poznámky uveďte MŠ Břetislavova.

V prosincu bysme sa chtěli zase sejít a docvičit s děckama aspoň krátké vystúpení pro jejich spolužákú ve školce - samozřejmě aj v kroju. Pro vás rodiče by byly aspoň fotečky a videozáznam. Zatým možete trénovat doma - posílám všecky psané, kreslené aj zpívané materiály.

Na FaceBook https://www.facebook.com/minifolklor, sa nám daří dávat všecky informace o neco spíš než do mailu, tak budeme rádi za vaše přátelství.

Tož, hlavně zdraví! 

Vaše tety Lucinka a Petruška

zobrazit více

Prodej vstupních čipů

 

Máme pro Vás k dispozici vstupní čipy.

Platba 61.-Kč je zálohová a při jeho zpětném odevzdání  Vám peníze vrátíme zpět.

Čipy jsou k dispozici 

- pro  MŠ Slovácká 39

 u ředitelky MŠ (tř. Berušek)

 

- pro MŠ Břetislavova

6 u p. zástupkyně Balgová Jana

(tř. Broučci)

zobrazit více

Zrušení společných akcí a aktivit školy

Vážení rodiče,

vzhledem k současné aktuální situaci COVID 2020 rušíme od pondělí 5. 10. 2020 všechny naplánované  společné aktivity.

O "Dýňování " děti však určitě nepřijdou, proběhne v rámci jednotlivých tříd na obou našich mateřských školách.

Třídní schůzky budou nahrazeny individuálními konzultacemi s Vašimi p. učitelkami na třídách, k dispozici je Vám i ředitelka mateřské školy.

Minifolklorní kroužek bude pro děti MŠ Břetislavova určitě, pro děti z MŠ Slovácká hledáme náhradní termín, aby se tyto dvě skupinky při výuce nesetkávaly.

 

zobrazit více

Odkládání kol a koloběžek - MŠ Břetislavova 6

V současné době je u zadní brány k dispozici stojan na odkládání kol, koloběžek a odrážedel pro děti.

Z bezpečnostních důvodů již nelze tyto předměty dál umisťovat v areálu školy.

zobrazit více

Telefonické kontakty - aktualizace

Dovolujeme si Váš požádat o Vaše aktuální telefonická čísla.

Jedná se zejména v případech, pokud máte nový telefon a jeho číslo nemáme v evidenci.

V této nouzové situaci je to jediný prostředek, jak se s Vámi operativně můžeme spojit.

Aktuální číslo prosím pošlete výhradně na tel. ředitelky školy 731 588 153 se jménem Vašeho dítěte.

Děkujeme za vstřícnost a pochopení.

zobrazit více

Parkování MŠ Břetislavova

Prosíme, neparkujte již ve dvoře Sklenářství ŠTORK.

V současné době byly zahájeny rozsáhlé stavební úpravy na tomto pozemku.

Pohybuje se zde těžká technika a hrozí vysoké riziko úrazu .

Pro parkování využijte prostor na ulici Čechova, mateřská škola zahájí jednání s příslušným úřadem o zajištění volných parkovacích míst. 

Aktualizace

V současné době spolupracujeme s Městskou policií Břeclav, která bude dohlížet, aby naše parkoviště bylo pro Vás volné.

Pokud máte zájem, vystavíme Vám potvrzení pro Vaše parkující auto.

Pokud potvrzení v době parkování viditelně umístíte za přední sklo, bude jej policie akceptovat.

Potřebný formulář najdete v šatně, u vstupu . Vyplňte, odevzdejte p. učitelce a obratem potvrzené vrátíme.

 

zobrazit více

ID KÓDY - stravování

V současné době jsme od školní jídelny obdrželi tkzv. ID KÓDY  pro platbu stravného dětí.

Najdete jej v seznamu v šatnách u Vašich tříd a pokud potřebujete poradit,s důvěrou  požádejte Vaši paní učitelku.

ID KÓDY slouží jako variabilní symbol pro rozlišení platby stravného. Při bezhotovostních platbách postupjte prosím dle pokynů ŠJ.

(Uvedeno i na našich webových stránkách)

zobrazit více

Platby školného

Školné pro šk. rok 2020 - 2021

činí 600.- Kč měsíčně

Pokud budou Vaše děti od září 2020 předškoláci příp. děti s odkladem školní docházky,také  UKONČETE  Vaše trvalé příkazy na platbu školného . Vzdělávání těchto dětí poskytuje mateřská škola bezplatně tzn., že školné NEPLATÍ.

Současně prosíme rodiče dětí, které odchází do ZŠ o zaslání aktuálního čísla Vašeho účtu na e- mailovou adresu školy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Na účet Vám budou zaslány příp. přeplatky.

zobrazit více

Odhlašování obědů

Z organizačních důvodů si dovolujeme požádat o odhlašování obědů na následující den nejpozději do 11:00 hodin.

V případě, že nestihnete, oběd si následující den můžete vyzvednout.

Prosíme rodiče z MŠ Slovácká, aby obědy svých dětí odhlašovali pouze na telefonním čísle 722 315 743

Děkujeme za vstřícnost

zobrazit více

Projekt Obědy do škol

Dovolujeme si upozornit rodiče dětí, které jsou do tohoto projektu zařazeny, o včasné a důsledné odhlašování dětí z důvodu krátkodobé nepřítomnosti (např. nemoc).

Mateřská škola má povinnost evidovat množství vydaných ale neodhlášených obědů nadřízenému orgánu. Při dlouhodobém neodhlašování ze stravování může být dítě z programu vyloučeno.

zobrazit více

Povinné předškolní vzdělávání

Milí rodiče předškoláků,

povinné předškolní vzdělávání. V naší mateřské škole probíhá v době od 8:00 - 12:00 hodin.

Podrobnější informace naleznete zde

zobrazit více

Informace k platnému školnímu řádu

Vážení rodiče,

v sekci "O ŠKOLCE" najdete aktuální znění školního řádu na školní rok 2019/2020 včetně podmínek povinného předškolního vzdělávání.

zobrazit více

Rozmanitost aktivit, které mateřská škola nabízí,
poskytuje dětem každodenní vyžití.

rozmanitost aktivit