Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6

Mateřská škola Břeclav Břetislavova 6 & Slovácká 39

Pokud se k nám budou Vaše děti každý den těšit,
víme, že naši práci děláme dobře.

 

Aktuality

Dotazník pro rodiče ke strategii školství města Břeclav

Vážení rodiče,

město Břeclav zpracovává strategii rozvoje školství. Cílem strategie je rozvrhnout investice v oblasti školství, zkvalitnit vzdělávání ve školách zřizovaných městem a rozvinout spolupráci v oblasti vzdělávání. Důležitou součástí zpracování je i zapojení rodičů. Chtěli bychom vás proto požádat o vyplnění krátkého dotazníku.

Dotazník lze snadno vyplnit elektronicky, a to na odkazu https://1url.cz/@rodiceMS. Všechny odpovědi jsou anonymní. Dotazník prosím vyplňte do čtvrtka 20. 1. 2022

Cílem dotazníku je získat váš názor na mateřskou školu, kterou navštěvuje Vaše dítě/Vaše děti, z pohledu rodičů a zejména zaznamenat vaše podněty ke zlepšení fungování školy. Využijte prosím této příležitosti. Děkujeme za ochotu.

zobrazit více

ZŠ Slovácká Břeclav informuje

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

dovolujeme si Vám předložit informace Základní školy Slovácká Břeclav k otevírání další třídy s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky a logiky.

Podrobnější informace najdete v přiloženém letáku.

Leták

zobrazit více

Nadace

Vážení rodiče,

vzhledem k současnému nárůstu cen energií , může dojít k situaci,kdy z ekonomických důvodů bude pro některé z nás problém včas hradit platby dětí v MŠ  (stravné, školné).

Pokud by tato situace nastala i u Vás,  prosím informujte nás  (osobně ředitelku MŠ).

Naše mateřská škola jde těmto problémům včas naproti.

Navázali jsme spolupráci s některými nadacemi, které jsou ochotny nabídnout pomocnou ruku, aby nedošlo k ohrožení dětí v přístupu ke vzdělávání.

zobrazit více

Školné

Pokud máte doma "předškoláka", který v září 2022 půjde do školy, školné neplatíte.

Školné neplatí pouze tito předškoláci a děti, které mají odklad školní docházky.

Zkontrolujete prosím  odchozí platby z Vašeho účtu.

zobrazit více

Prázdniny během roku

Mateřské školy (ze zákona) prázdniny ani ředitelské volno v podobě jako základní nebo střední školy nemají.

Náš provoz je pouze omezen, tzn., že v případě velmi malého počtu dětí, jsou děti sloučené např. do dvou tříd (MŠ Slovácká) nebo do jedné budovy (zpravidla to bývá budova MŠ Slovácká v době jarních prázdnin a letních).

Školka je ale vždy v provozu.

Pokud tedy máte doma staršího školáka, který bude mít podzimní prázdniny, naše školka je stále otevřená a počítáme s vámi.

O "velkých" prázdninách máme provoz uzavřen vždy na 1 měsíc. I školky se musí vymalovat, vyspravit, vydezinfikovat....

O prázdninách 2022 předpokládáme uzavření školky v měsíci červenec.

zobrazit více

Bruslení dětí

V letošním školním roce opět zahajujeme výuku bruslení dětí.  Bruslení dětí bude probíhat vždy 1x měsíčně na zimním stadionu pod vedením trenérů HC Břeclav.

Z kapacitních důvodů je výuka určena pro předškolní děti, v případě volných míst umístíme samozřejmě i děti mladší.

Cena za výuku je 100.- Kč, platit budete složenkou, kterou najdete ve své skříňce v šatně.

Děti potřebují:

-. vlastní brusle (zkontrolujte prosím, zda jsou nabroušené)

-. lehké prodyšné oblečení dle možnosti nepromokavé

- pevné rukavice (ne pletené)

- přilbu (stačí cyklistická, bez přilby nebudou děti vpuštěny na led).

Termíny:

22. 9. 2021

27. 10. 2021

24.11. 2021

12. 1. 2022

9. 2. 2022

16. 3. 2022

zobrazit více

Povinné předškolní vzdělávání

Milí rodiče předškoláků,

povinné předškolní vzdělávání. V naší mateřské škole probíhá v době od 8:00 - 12:00 hodin.

Podrobnější informace naleznete zde

zobrazit více

Informace k platnému školnímu řádu

Vážení rodiče,

v sekci "O ŠKOLCE" najdete aktuální znění školního řádu na školní rok 2019/2020 včetně podmínek povinného předškolního vzdělávání.

zobrazit více

Rozmanitost aktivit, které mateřská škola nabízí,
poskytuje dětem každodenní vyžití.

rozmanitost aktivit