Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6

Mateřská škola Břeclav Břetislavova 6 & Slovácká 39

Pokud se k nám budou Vaše děti každý den těšit,
víme, že naši práci děláme dobře.

Ošetřování dítěte - OČR

Na základě konzultace s ČSSZ máte nárok (po celou dobu trvání karantény ve školce) na tkzv. OČR.

V příloze najdete potřebný formulář a manuál na jeho vyplnění. Formulář je k dispozici i na stránkách ČSSZ  a lze jej vyplnit online.

Mateřská škola jej už  nepotvrzuje, v případě potřeby můžete doložit Rozhodnutí o Karanténě (KHS Brno).

Pokud Vám dětský ošetřující lékař do "svého" tiskopisu napíše KARANTÉNA, formulář pro ČSSZ vyplňovat nemusíte a  délka ošetřovného se automaticky prodlužuje.

OČR tedy v tomto případě netrvá 9 dní, ale celou dobu karantény školky.

Problematiku OČR jsme konzultovali přímo s pracovnicí ČSSZ. Věříme, že informace jsou správné.

Formulář

Manuál

Karanténa

zobrazit více

Karanténa - potvrzení

V příloze najdete Rozhodnutí o dočasném  uzavření MŠ Břetislavova 6.

KHS Jmk  - Rozhodnutí

zobrazit více

Karanténa ve školce

Děti ze školky na ulici   Břetislavova 6 jsou  od pondělí 19. 4. 2021 v nařízené karanténě.

Rodiče těchto dětí obdrželi podrobné  informace již v první den.

V době karantény máte nárok na tkzv. ošetřovné.

Oficiální doklad o uzavření školy bude k dispozici v pondělí 19. 4. 2021 (vydává KHS JmK Brno) a obratem jej zveřejníme  na našich  webových stránkách .  V tištěné podobě si jej můžete  vyzvednout v mateřské škole Slovácká 39 (po předchozí telefonické domluvě).

INFORMACE  KHS BRNO ( plná citace):

 Rodiče:  je nutné, aby se řídili těmito pokyny!:
Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují:

domácí karanténu minimálně po dobu 14 dnů a vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na
přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.
Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude
negativní, karanténa končí po uplynutí min. 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivnětestovanou osobou.


V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od
posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o
výjimečnou situaci, kdy  provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné
kapacity laboratoří apod.), se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez
příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně
testovanou osobou.

zobrazit více

O školce

O školce

Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6 & Slovácká 39

Informace

Informace

Stravování, školkovné, ostatní důležité informace

Třídy

Třídy

Kuřátka, Berušky, Koťátka, Broučci

Galerie

Galerie

Bohatá fotogalerie a videogalerie

Kontakty

Kontakty

Kde nás najdete, seznam kontaktů

Vaše školička

   Motto: … spokojené dítě, za ruce spolu malými krůčky dál…

 

Naše mateřská škola je  mateřskou školou 5 ti třídní, její součástí je Mateřská škola na ulici Slovácká 39.

Mateřská škola Břetislavova se nachází na stejnojmenné ulici a najdete ji nedaleko hlavní břeclavské pošty.
Její velikost  (dvě třídy a nižší počet dětí ve třídách)  je její velkou předností, neboť umocňuje charakter školky rodinného typu nacházející se v centru města v klidové části. Blízkost řeky a snadná dosažitelnost přírody poskytuje dětem každý den velké množství podnětů a zážitků, jenž  tvoří základ projektového vyučování, které ve vzdělávání preferujeme. Mateřská škola je bezbariérová.

Mateřská škola Slovácká 39 je svojí rozlohou  typickou sídlištní školkou, kde blízkost základní školy podtrhuje význam vzdělávání. 
I když se naše školka nachází přímo v centru města, je chráněná rozlehlou zahradou plnou vzrostlých stromů, které vytváří atmosféru klidu, pohody a radosti. I tato mateřská škola je bezbariérová.

V současné době navštěvuje obě naše mateřské školy celkem 106 dětí ve věku 3 - 7 let , v péči máme i děti tělesné postižené v rámci tkzv. inkluzivního vzdělávání. Poskytujeme vzdělávání i dětem z cizojazyčného prostředí. Obě naše mateřské školy jsou nadstandardně vybaveny didaktickými pomůckami, hračkami a didaktickou technikou (interaktivní koberce, tablety) pro podporu vzdělávání.

Prioritou našich školek je vytváření vzdělávacích podmínek, které odpovídají současnému trendu předškolního vzdělávání a současně jsou zárukou kvalitního vzdělávání dětí. Předpokladem k naplnění těchto priorit je aktivní spolupráce s rodiči našich dětí a s partnery, kteří podporují a pomáhají rozvíjet naši filozofii stejně jako tým profesionálních pedagogů.

 Mezi naše dlouhodobě spolupracující partnery patří Pedagogicko - psychologická poradna Břeclav, Středisko rané péče Společnost pro ranou péči Brno, IQ Roma servis, z.s. Břeclav, Speciální pedagogické centrum Kociánka Brno, Speciální pedagogické centrum - Autistická škola Brno, p.o.   
Ve školním roce 2017 - 2018 jsou obě naše mateřské školy zapojeny do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi.

 

Naše mateřská škola je profesionální vzdělávací institucí, která je otevřená ke spolupráci partnerům  mající  zájem o spolupráci, jenž  je pro obě strany obohacující. Spolupráce s partnery je nedílná součást naší práce.

 

Mezi naše aktivity patří pravidelná výuka cizího jazyka zajištěná kvalifikovaným lektorem Společností Rytmik dětem o.p.s., výuka plavání, bruslení, edukačně stimulační program pro děti, které  následujícím školním roce zahájí povinnou školní docházku ...., děti navštěvují pravidelně divadlo . Vždy 1x měsíčně chystáme společné aktivity pro naše děti a rodiče, kdy máme příležitost k vzájemnému neformálnímu setkávání. Děti se pravidelně účastní výtvarných soutěží a kulturních vystoupení zejm. ve spolupráci se zřizovatelem Městem Břeclav.

Rozmanitost aktivit, které mateřská škola nabízí,
poskytuje dětem každodenní vyžití.

rozmanitost aktivit

Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6 
s odloučeným pracovištěm Mateřská škola Břeclav, Slovácká 39

Sídlo školy: Břetislavova 6, Břeclav
Zřizovatel: Město Břeclav
Ředitelka školy: Lenka Čudová
Zástupkyně ředitelky: Jana Balgová

IČ: 49137158
Typ školy: celodenní

INTRANET


Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015

Logolink EU MSMT NIDV projekt komplet pod text

Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

Informace o projektu ke stažení zde.