Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6

Mateřská škola Břeclav Břetislavova 6 & Slovácká 39

Pokud se k nám budou Vaše děti každý den těšit,
víme, že naši práci děláme dobře.

Zájmové kroužky - rozpis

Časový rozpis kroužků (začátek/ ukončení) se může změnit.

 

MŠ Břetislavova 6 

1. Výuka anglického jazyka    

každé úterý 15:30 - 16:15 hod.

 12. 10. 2021 =  I lekce

 

2. Výuka německého hazyka

každý čtvrtek 15:30 - 16:15 hod.

14. 10. 2021 =  lekce

 

3. Netradiční výtvarné techniky

každou středu 15:30 - 16:15 hod

13. 10. 2021 =  I lekce

 

4. Minifolklorní kroužek 

 každé pondělí 15:30 - 16:15 hod.

 

MŠ Slovácká 39

1. Výuka anglického jazyka    

každé pondělí  15:45 - 16:30 hod.

  11. 10. 2021 =  I lekce

 

2. Výuka německého hazyka

každé úterý   15:30 - 16:15 hod.

12. 10. 2021 =  I lekce

 

3. Netradiční výtvarné techniky

každou středu 15:30 - 16:15 hod

13. 10. 2021 =  I lekce

zobrazit více

Zájmové kroužky - aktualizace

V nabídce kroužků pro děti najdete:

1. Výuka anglického jazyka

2. Výuka německého hazyka

3. Netradiční výtvarné techniky

4. Minifolklorní kroužek 

 

Přihlašování:

1. Výuka anglického jazyka

2. Výuka německého hazyka

3. Netradiční výtvarné techniky

www.rytmik-krouzky.cz (sekce Přihláška)

 

4.  Minifolklorní kroužek

(stačí, když nahlásíte p. učitelce v třídě)

 

Podmínkou otevření kroužků

1. - 3. je naplněnost min. 7 dětí.

 

zobrazit více

DRAKIÁDA

 

"Počasí nám stále přeje,

trochu fouká, slunce hřeje....

Draci visí na provázku,

moc by chtěli na procházku.

Proletět se mezi mráčky,

do zatáčky nad obláčky....

Drakiáda, promenáda,

to má parta draků ráda!

 

Zveme Vás všechny na společnou Drakiádu - na  pouštění draků.

Pokud nám bude počasí stále přát, sejdeme se  v sobotu 9. 10. 2021 kolem 14:00 hod. přímo na Pohansku.

Nezapomeňte si vzít draky, teplejší oblečení, nějakou mlsku.

Na děti čeká sladká odměna.

 

zobrazit více

O školce

O školce

Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6 & Slovácká 39

Informace

Informace

Stravování, školkovné, ostatní důležité informace

Třídy

Třídy

Kuřátka, Berušky, Koťátka, Broučci

Galerie

Galerie

Bohatá fotogalerie a videogalerie

Kontakty

Kontakty

Kde nás najdete, seznam kontaktů

Vaše školička

   Motto: … spokojené dítě, za ruce spolu malými krůčky dál…

 

Naše mateřská škola je  mateřskou školou 5 ti třídní, její součástí je Mateřská škola na ulici Slovácká 39.

Mateřská škola Břetislavova se nachází na stejnojmenné ulici a najdete ji nedaleko hlavní břeclavské pošty.
Její velikost  (dvě třídy a nižší počet dětí ve třídách)  je její velkou předností, neboť umocňuje charakter školky rodinného typu nacházející se v centru města v klidové části. Blízkost řeky a snadná dosažitelnost přírody poskytuje dětem každý den velké množství podnětů a zážitků, jenž  tvoří základ projektového vyučování, které ve vzdělávání preferujeme. Mateřská škola je bezbariérová.

Mateřská škola Slovácká 39 je svojí rozlohou  typickou sídlištní školkou, kde blízkost základní školy podtrhuje význam vzdělávání. 
I když se naše školka nachází přímo v centru města, je chráněná rozlehlou zahradou plnou vzrostlých stromů, které vytváří atmosféru klidu, pohody a radosti. I tato mateřská škola je bezbariérová.

V současné době navštěvuje obě naše mateřské školy celkem 106 dětí ve věku 3 - 7 let , v péči máme i děti tělesné postižené v rámci tkzv. inkluzivního vzdělávání. Poskytujeme vzdělávání i dětem z cizojazyčného prostředí. Obě naše mateřské školy jsou nadstandardně vybaveny didaktickými pomůckami, hračkami a didaktickou technikou (interaktivní koberce, tablety) pro podporu vzdělávání.

Prioritou našich školek je vytváření vzdělávacích podmínek, které odpovídají současnému trendu předškolního vzdělávání a současně jsou zárukou kvalitního vzdělávání dětí. Předpokladem k naplnění těchto priorit je aktivní spolupráce s rodiči našich dětí a s partnery, kteří podporují a pomáhají rozvíjet naši filozofii stejně jako tým profesionálních pedagogů.

 Mezi naše dlouhodobě spolupracující partnery patří Pedagogicko - psychologická poradna Břeclav, Středisko rané péče Společnost pro ranou péči Brno, IQ Roma servis, z.s. Břeclav, Speciální pedagogické centrum Kociánka Brno, Speciální pedagogické centrum - Autistická škola Brno, p.o.   
Ve školním roce 2017 - 2018 jsou obě naše mateřské školy zapojeny do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi.

 

Naše mateřská škola je profesionální vzdělávací institucí, která je otevřená ke spolupráci partnerům  mající  zájem o spolupráci, jenž  je pro obě strany obohacující. Spolupráce s partnery je nedílná součást naší práce.

 

Mezi naše aktivity patří pravidelná výuka cizího jazyka zajištěná kvalifikovaným lektorem Společností Rytmik dětem o.p.s., výuka plavání, bruslení, edukačně stimulační program pro děti, které  následujícím školním roce zahájí povinnou školní docházku ...., děti navštěvují pravidelně divadlo . Vždy 1x měsíčně chystáme společné aktivity pro naše děti a rodiče, kdy máme příležitost k vzájemnému neformálnímu setkávání. Děti se pravidelně účastní výtvarných soutěží a kulturních vystoupení zejm. ve spolupráci se zřizovatelem Městem Břeclav.

Rozmanitost aktivit, které mateřská škola nabízí,
poskytuje dětem každodenní vyžití.

rozmanitost aktivit

Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6 
s odloučeným pracovištěm Mateřská škola Břeclav, Slovácká 39

Sídlo školy: Břetislavova 6, Břeclav
Zřizovatel: Město Břeclav
Ředitelka školy: Lenka Čudová
Zástupkyně ředitelky: Jana Balgová

IČ: 49137158
Typ školy: celodenní

INTRANET


Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015

Logolink EU MSMT NIDV projekt komplet pod text

Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

Informace o projektu ke stažení zde.