Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6

Mateřská škola Břeclav Břetislavova 6 & Slovácká 39

Pokud se k nám budou Vaše děti každý den těšit,
víme, že naši práci děláme dobře.

Karanténa MŠ Břetislavova 6

Vzhledem k nařízené karanténě MŠ Břetislavova 6 oznamujeme uzavření provozu mateřské školy.

Předkládáme vyjádření KHS Brno, pobočka Břeclav v plném znění.

V příloze najdete formulář k tkz. "Ošetřování dítěte". 

Po jeho vyplnění Vám jej potvrdíme (v současné době již neplatí, že škola potvrzení nevydává).

Provoz školky bude obnoven ve středu 1. 12. 2021 pro děti, které se prokáží negativním výsledkem PCR testu přímo v mateřské škole. 

 

Dobrý den,
vzhledem k tomu, že vyhodnocené děti/zaměstnanci Vaší Mateřské školy
Břeclav, Břetislavova, třídy Broučci a Berušky byli dodne 23.11.2021
v kontaktu s osobou, která je COVID-19 pozitivní, byly u Vámi sdělených
kontaktů epidemiologickým šetřením shledány důvody pro karanténní
opatření na minimálně 7 dní od data posledního kontaktu.

Povinnost podrobit se karanténě a RT-PCR testování se nevztahuje na
osoby, kterým uplynulo nejméně 14 dní od ukončení očkování, a na osoby,
které prodělaly onemocnění Covid-19 v době ne delší než 180 dní od data
diagnostického pozitivního testu.

Prosím, o předání této informace rodičům. Je nutné, aby se řídili
těmito pokyny:

Karanténní opatření stanovené ve smyslu §2 odst.7 zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně
veřejného zdraví, se nařizují v minimální délce 7 dní od data
posledního kontaktu s
pozitivně testovanou osobou.

Karanténní opatření zahrnují:
domácí karanténu minimálně po dobu 7 dnů, tedydo 30.11.2021 včetně (dle
data posledního kontaktu) a vyšetření RT-PCR test na přítomnost viru
SARS-CoV-2 v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně
testovanou osobou.

Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru
bude
negativní, karanténa končí po uplynutí 7. dne od posledního kontaktu s
pozitivně
testovanou osobou.

V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu karanténní doby
se karanténní opatření ukončí bez provedení testu za 14 dnů od
posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, tedy7.12.2021.


Po zadání kontaktu (žáka nebo pedagoga) do databáze karantén, je na
poskytnuté
telefonní číslo odeslána automatická sms s odkazem na sebetrasující
formulář. Po jeho řádném vyplnění je dotyčnému automaticky vygenerována
e-žádanka na PCR test.

Dle nabídky různých odběrových míst lze absolvovat odběr výtěrem z
nosu, z krku,
vyplivnutím slin do zkumavky či výtěrem pod jazykem. Odběrové místo,
kde
si vytvoříte rezervaci, a způsob odběru si volíte sami. Na způsobu
odběru se
domlouvejte vždy na samotném odběrovém místě.

Karanténa je nařízena dle §2 odst.7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování
u koho test provést a u koho nikoli.

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci bez návštěv osob, které
nebydlí ve
společné domácnosti. Není možné odcházet na mimoškolní aktivity apod.
Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací
obtíže, ztráta chuti a čichu...), je nutno telefonicky kontaktovat
ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by
se objevily závažné klinické příznaky (přetrvávající vysoké horečky,
ztížené dýchání apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti
lékaře

např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informaci o
probíhající karanténě.

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s danou
pozitivní osobou,
netýká se rodinných příslušníků. Ti se považují za „kontakty kontaktů“
a pouze v
případě pozitivního Rt-PCR testování by byla činěna další opatření i u
nich.

Karanténa se nenařizuje ani osobám, které byly očkovány proti
onemocnění COVID-19 s
tím, že u očkování uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v
případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku
(dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací
látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dnů, a
očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. V případě
výskytu příznaků onemocnění COVID-19 v následujících 14 dnech od
posledního úzkého kontaktu s pozitivně testovanou osobou se nařídí
podstoupit RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a osobám s
pozitivním výsledkem tohoto testu se nařídí izolace.

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve
společnosti Vás prosím o předání tohoto sdělení osobám, které jste
uvedli jako rizikový kontakt.


S pozdravem
--
Šárka Gajdová
vrchní referent, odd. HDM
KHS Jmk se sídlem v Brně,
územní pracoviště Břeclav, Sovadinova 12
tel. : 519 305 145

 

Příloha OČR

zobrazit více

Distanční výuka

V době uzavření zajišťujeme distanční výuku pro naše školáky. 

Můžete si dopředu vyzvednout i v tištěné podobě - prosíme zavolejte si dopředu, kdy si přijdete.

Distanční výuka zde

zobrazit více

Nadace

Vážení rodiče,

vzhledem k současnému nárůstu cen energií , může dojít k situaci,kdy z ekonomických důvodů bude pro některé z nás problém včas hradit platby dětí v MŠ  (stravné, školné).

Pokud by tato situace nastala i u Vás,  prosím informujte nás  (osobně ředitelku MŠ).

Naše mateřská škola jde těmto problémům včas naproti.

Navázali jsme spolupráci s některými nadacemi, které jsou ochotny nabídnout pomocnou ruku, aby nedošlo k ohrožení dětí v přístupu ke vzdělávání.

zobrazit více

O školce

O školce

Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6 & Slovácká 39

Informace

Informace

Stravování, školkovné, ostatní důležité informace

Třídy

Třídy

Kuřátka, Berušky, Koťátka, Broučci

Galerie

Galerie

Bohatá fotogalerie a videogalerie

Kontakty

Kontakty

Kde nás najdete, seznam kontaktů

Vaše školička

   Motto: … spokojené dítě, za ruce spolu malými krůčky dál…

 

Naše mateřská škola je  mateřskou školou 5 ti třídní, její součástí je Mateřská škola na ulici Slovácká 39.

Mateřská škola Břetislavova se nachází na stejnojmenné ulici a najdete ji nedaleko hlavní břeclavské pošty.
Její velikost  (dvě třídy a nižší počet dětí ve třídách)  je její velkou předností, neboť umocňuje charakter školky rodinného typu nacházející se v centru města v klidové části. Blízkost řeky a snadná dosažitelnost přírody poskytuje dětem každý den velké množství podnětů a zážitků, jenž  tvoří základ projektového vyučování, které ve vzdělávání preferujeme. Mateřská škola je bezbariérová.

Mateřská škola Slovácká 39 je svojí rozlohou  typickou sídlištní školkou, kde blízkost základní školy podtrhuje význam vzdělávání. 
I když se naše školka nachází přímo v centru města, je chráněná rozlehlou zahradou plnou vzrostlých stromů, které vytváří atmosféru klidu, pohody a radosti. I tato mateřská škola je bezbariérová.

V současné době navštěvuje obě naše mateřské školy celkem 106 dětí ve věku 3 - 7 let , v péči máme i děti tělesné postižené v rámci tkzv. inkluzivního vzdělávání. Poskytujeme vzdělávání i dětem z cizojazyčného prostředí. Obě naše mateřské školy jsou nadstandardně vybaveny didaktickými pomůckami, hračkami a didaktickou technikou (interaktivní koberce, tablety) pro podporu vzdělávání.

Prioritou našich školek je vytváření vzdělávacích podmínek, které odpovídají současnému trendu předškolního vzdělávání a současně jsou zárukou kvalitního vzdělávání dětí. Předpokladem k naplnění těchto priorit je aktivní spolupráce s rodiči našich dětí a s partnery, kteří podporují a pomáhají rozvíjet naši filozofii stejně jako tým profesionálních pedagogů.

 Mezi naše dlouhodobě spolupracující partnery patří Pedagogicko - psychologická poradna Břeclav, Středisko rané péče Společnost pro ranou péči Brno, IQ Roma servis, z.s. Břeclav, Speciální pedagogické centrum Kociánka Brno, Speciální pedagogické centrum - Autistická škola Brno, p.o.   
Ve školním roce 2017 - 2018 jsou obě naše mateřské školy zapojeny do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi.

 

Naše mateřská škola je profesionální vzdělávací institucí, která je otevřená ke spolupráci partnerům  mající  zájem o spolupráci, jenž  je pro obě strany obohacující. Spolupráce s partnery je nedílná součást naší práce.

 

Mezi naše aktivity patří pravidelná výuka cizího jazyka zajištěná kvalifikovaným lektorem Společností Rytmik dětem o.p.s., výuka plavání, bruslení, edukačně stimulační program pro děti, které  následujícím školním roce zahájí povinnou školní docházku ...., děti navštěvují pravidelně divadlo . Vždy 1x měsíčně chystáme společné aktivity pro naše děti a rodiče, kdy máme příležitost k vzájemnému neformálnímu setkávání. Děti se pravidelně účastní výtvarných soutěží a kulturních vystoupení zejm. ve spolupráci se zřizovatelem Městem Břeclav.

Rozmanitost aktivit, které mateřská škola nabízí,
poskytuje dětem každodenní vyžití.

rozmanitost aktivit

Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6 
s odloučeným pracovištěm Mateřská škola Břeclav, Slovácká 39

Sídlo školy: Břetislavova 6, Břeclav
Zřizovatel: Město Břeclav
Ředitelka školy: Lenka Čudová
Zástupkyně ředitelky: Jana Balgová

IČ: 49137158
Typ školy: celodenní

INTRANET


Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015

Logolink EU MSMT NIDV projekt komplet pod text

Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

Informace o projektu ke stažení zde.