Kuřátka ve školce

Dětem jsme přivezli do obou našich školek umělé líhně pro kuřátka.

Po dobu 5ti dnů (do pátku 17. 5. 2024) můžete společně s námi pozorovat jejich líhnutí  již od vajíčka.

MŠ Břetislavova 6

líheň je umístěna ve třídě Broučků

 

MŠ Slovácká 39

líheň je umístěna přímo u ředitelny

 

Pokud se půjdete podívat přímo s dětmi, dohlédněte prosím na to, aby se na líheň neťukalo, neotáčejte s ní  a ani ji neposouvejte. 

Neopatrným pohybem či ťukáním by se zárodek  mohl pohnout a kuřátka se nevylíhnou.

 

 

Rozmanitost aktivit, které mateřská škola nabízí, poskytuje dětem každodenní vyžití.

Rozmanitost aktivit,
které mateřská škola nabízí, poskytuje dětem každodenní vyžití.

Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6 s odloučeným pracovištěm Mateřská škola Břeclav, Slovácká 39

Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6 s odloučeným pracovištěm
Mateřská škola Břeclav, Slovácká 39

  • Sídlo školy: Břetislavova 6, Břeclav

  • Zřizovatel: Město Břeclav

  • Ředitelka školy: Lenka Čudová

  • Zástupkyně ředitelky: Jana Balgová

  • IČ: 49137158

  • Typ školy: celodenní

  • Provoz školy: PO-PÁ 6:30 - 16:30 h

  • Kapacita: 109 dětí

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

MŠ Břeclav, Břetislavova 6 - šablony OP JAK

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi