Obědy do škol

Od září 2023 jsme plně zapojeni do projektu Obědy do škol.

Cílem tohoto projektu je zajistit dětem v naší mateřské škole bezplatné školní stravování.

Jako rodiče můžete požádat o zapojení do tohoto systému podpory. Jde  o velmi  jednoduchý nezatěžující administrativní úkon.

1. V příloze najdete formulář "Čestné prohlášení"

2. Vyplníte, podepíšete, odevzdáte (můžete poslat i datovou schránkou, prosím neposílejte na email ředitelky)

Způsob odevzdávání

Vyplněné formuláře odevzdávejte výhradně v kanceláři na MŠ Břetislavova 6 (Ing. Semková)

Nenechávejte na skříňkách nebo u p. učitelky (je prázdninový provoz, děvčata se střídají)

Pokud odevzdáte do 4. 7. 2023 máme jistotu, že se vše podaří.

Formuláře najdete i  tištěné podobě v šatnách dětí.

 

Formulář zde

Rozmanitost aktivit, které mateřská škola nabízí, poskytuje dětem každodenní vyžití.

Rozmanitost aktivit,
které mateřská škola nabízí, poskytuje dětem každodenní vyžití.

Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6 s odloučeným pracovištěm Mateřská škola Břeclav, Slovácká 39

Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6 s odloučeným pracovištěm
Mateřská škola Břeclav, Slovácká 39

  • Sídlo školy: Břetislavova 6, Břeclav

  • Zřizovatel: Město Břeclav

  • Ředitelka školy: Lenka Čudová

  • Zástupkyně ředitelky: Jana Balgová

  • IČ: 49137158

  • Typ školy: celodenní

  • Provoz školy: PO-PÁ 6:30 - 16:30 h

  • Kapacita: 109 dětí

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

MŠ Břeclav, Břetislavova 6 - šablony OP JAK

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi