Depistáž dětí

I v letošním šk. roce bude probíhat tkzv. Depistáž dětí, (posuzování šk. zralosti), které 1. 9. 2023 zahájí povinnou školní docházku.

Depistáž dětí probíhá ve spolupráci s Pedagogicko - psychologickou poradnou Břeclav, služba je zcela bezplatná s možností následné diskrétní konzultace (rodič x pracovník PPP).

Depistáž není povinná, probíhá vždy se souhlasem rodiče ale bez jeho přítomnosti. 

MŠ Břetislavova

24. 1. 2023

25. 1. 2023

vždy od 8:00 hod. - 15:00 hod. včetně konzultací s rodičem.

 

MŠ Slovácká 39

30. 1. 2023

31. 1. 2023

vždy od 8:00 hod. - 15:00 hod. včetně kontultací s rodičem.

Rozmanitost aktivit, které mateřská škola nabízí, poskytuje dětem každodenní vyžití.

Rozmanitost aktivit,
které mateřská škola nabízí, poskytuje dětem každodenní vyžití.

Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6 s odloučeným pracovištěm Mateřská škola Břeclav, Slovácká 39

Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6 s odloučeným pracovištěm
Mateřská škola Břeclav, Slovácká 39

  • Sídlo školy: Břetislavova 6, Břeclav

  • Zřizovatel: Město Břeclav

  • Ředitelka školy: Lenka Čudová

  • Zástupkyně ředitelky: Jana Balgová

  • IČ: 49137158

  • Typ školy: celodenní

  • Provoz školy: PO-PÁ 6:30 - 16:30 h

  • Kapacita: 109 dětí

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

MŠ Břeclav, Břetislavova 6 - šablony OP JAK

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi