Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6

Mateřská škola Břeclav Břetislavova 6 & Slovácká 39

Pokud se k nám budou Vaše děti každý den těšit,
víme, že naši práci děláme dobře.

Zápis do MŠ

Zápisy do MŠ na školní rok 2019 - 2020

Zápisy dětí pro šk. rok 2019 - 2010 jsou uzavřené. V současné době mateřská škola nové žádosti již nepříjímá.

Seznam přijatých dětí najdete zde pod přiděleným registračním číslem.

Pokud v tomto seznamu nenajdete Vaše dítě, neznamená to, že jste nepřijatí. Příjímání dětí dál pokračuje na uvolněná místa.

Mateřská škola Břeclav Na Valtické má stále  k dispozici volnou kapacitu pro přijímání dětí

 

 

                                                                                                                   Lenka Čudová

                                                                                                                   ředitelka mateřské školy 20. 5. 2019

 

 

Kritéria pro přijímání dětí platná pro šk. rok 2019 - 2020

Přednostně jsou přijímány děti k povinnému předškolnímu vzdělávání

1. Bydliště dítěte v Břeclavi                         = 2 body

2. Dítě, které k 31. 8. 2019 dovrší 4 roky    = 2 body

3. Dítě, které k 31. 8. 2019 dovrší 3 roky    = 1 bod

4.  Mateřskou školu navštěvuje  (ve šk. roce 2019 - 2020) sourozenec dítěte. Bodově se ohodnotí sourozenecv narozený do 31 .12. 2019   =  1 bod

5. Dítě se hlásí k celodennímu pobytu      = 1 bod

Upozorňujeme na povinnost povinného očkování dle platné legislativy

 

Podrobnější informace týkající se zápisu najdete v měsíčníku Radnice 4/2019.

Co by měly děti zvládnout před nástupem do mateřské školy 

 • znát své jméno a příjmení
 • umět si říct co chce a potřebuje
 • spolupracovat při oblékání a svlékání
 • umět nazouvat a vyzouvat obuv
 • vysmrkat se a používat kapesník
 • držet lžíci a umět se najíst
 • při jídle sedět u stolu
 • umět pít z hrnečku a skleničky
 • používat toaletu (pleny nejsou přípustné ani na spaní)
 • umět si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku
 • ujít kratší vzdálenost během pobytu venku

Rozmanitost aktivit, které mateřská škola nabízí,
poskytuje dětem každodenní vyžití.

rozmanitost aktivit