Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6

Mateřská škola Břeclav Břetislavova 6 & Slovácká 39

Pokud se k nám budou Vaše děti každý den těšit,
víme, že naši práci děláme dobře.

Zápis do MŠ na šk. rok 2020 - 2021

 

                   Termín přijímání žádostí (přihlášek) od 2. 5. 2020 - 16. 5. 2020

 

Postup

 - na webových stránkách školy www.msbretislavova.cz si vytiskněte Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

   (dále jen  přihláška) a přiložte kopii očkovacího  průkazu

- přihlášku  řádně vyplňte a v daném termínu odevzdejte následujícími způsoby:

 1.    do datové schránky školy - aeju5gd, nebo e- mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e - mail)
 2.    poštou, příp. vhozením přihlášky s kopií očkovacího průkazu do schránky školy

              (POZOR  pouze na MŠ BŘETISLAVOVA 6, schránka je umístěna u hlavní branky)

   3.    ve výjimečných případech a po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy (tel. 731 588 153) je možné vyplnit

              přihlášku přímo v mateřské škole a  doložit kopii očkovacího  průkazu

-  děti s odlišným občanstvím (cizinci) doloží kopii dokladu opravňující k pobytu v ČR

Po zpracování přihlášky Vám telefonicky sdělíme, zda je přihláška v pořádku a přidělíme  registrační číslo.

Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách školy (www.msbretislavova.cz) a na vstupních dveřích obou našich mateřských škol nejpozději do 22. 5. 2020 dle přidělených registračních čísel.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude odesláno zákonným zástupcům prostřednictvím české pošty.

 

Kritéria přijetí:

Přednostně bude přijato dítě, které k 31. 8. 2020 dovršilo 5 let věku, bydlištěm v Břeclavi

 Kritérium

 

Bodové ohodnocení

Bydliště dítěte v Břeclavi

2

Dítě, které k 31. 8. 2020 dovršilo 4 roky

2

Dítě, které k 31. 8. 2020 dovršilo 3 roky

1

Mateřskou školu navštěvuje, ve školním roce 2020 - 2021, sourozenec dítěte. Bodově se ohodnotí sourozenec narozený  do 30. 8.2017

1

Dítě se hlásí k celodennímu pobytu

1

Co by měly děti zvládnout před nástupem do mateřské školy 

 • znát své jméno a příjmení
 • umět si říct co chce a potřebuje
 • spolupracovat při oblékání a svlékání
 • umět nazouvat a vyzouvat obuv
 • vysmrkat se a používat kapesník
 • držet lžíci a umět se najíst
 • při jídle sedět u stolu
 • umět pít z hrnečku a skleničky
 • používat toaletu (pleny nejsou přípustné ani na spaní)
 • umět si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku
 • ujít kratší vzdálenost během pobytu venku

Rozmanitost aktivit, které mateřská škola nabízí,
poskytuje dětem každodenní vyžití.

rozmanitost aktivit