Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6

Mateřská škola Břeclav Břetislavova 6 & Slovácká 39

Pokud se k nám budou Vaše děti každý den těšit,
víme, že naši práci děláme dobře.

Informace pro rodiče našich "nových" dětí" 

 Abychom Vám co nejvíc usnadnili nástup do školky, předkládáme Vám  tiskopisy, které budeme potřebovat hned 1. 9. 2020. Po jejich vyplnění (kromě přihlášky ke stravování) je můžete vložit do schránky na budově školky MŠ Břetislavova 6, nebo je přinést osobně v posledním týdnu v srpnu na tuto budovu. 

Školní řád pro šk. rok 2020 - 2021 - zde najdete všechny důležité informace o školce. V klidu si jej doma přečtěte, nemusíte si  tisknout. Máme je pro Vás nachystané v malé modré brožuře, kterou od nás dostanete proti podpisu v září. Na straně 22 (Co potřebujete do školky) najdete stručný výtah toho pro Vás nejdůležitější.

Evidenční list - na  tiskopisu je i vyjádření dětského lékaře. Prosíme o jeho potvrzení před nástupem do školky.

Informační list dítěte - tento dokument je podobný Evidenčnímu listu. Zde můžete uvést  aktuální informace zejm. o zdravotním stavu dítěte (např. nově zjištěné alergie, potíže dětí typu závratě...)

Zmocnění k odvádění dětí ze školky - na tento tiskopis můžete uvést osoby z Vašeho okolí, které budou vyzvedávat děti ze školky např. teta, sousedka, kamarádka.....Nikomu jinému děti nepředáme. Prosíme o pečlivé vyplnění          tohoto  Zmocnění zvlášť v případě, kdy máte nebo naopak nemáte soudně upravený styk s dětmi.

GDPR - ochrana osobních údajů. I my pracujeme s osobními údaji dětí. Prosíme o jednoznačné označení údajů ano/ ne

Přihláška ke stravování - tuto přihlášku jako jedinou po vyplnění prosím odevzdejte přímo ve školní jídelně ul. Kupkova, kde se nachází II stupeň základní školy. P. vedoucí stravování Průdková Marcela si s Vámi osobně domluví     možnosti plateb stravného.

 

 

Co by měly zvládnout před nástupem do školky

 • znát své jméno a příjmení
 • umět si říct co chce a potřebuje
 • spolupracovat při oblékání a svlékání
 • umět nazouvat a vyzouvat obuv
 • vysmrkat se a používat kapesník
 • držet lžíci a umět se najíst
 • při jídle sedět u stolu
 • umět pít z hrnečku a skleničky
 • používat toaletu (pleny nejsou přípustné ani na spaní)
 • umět si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku
 • ujít kratší vzdálenost během pobytu venku

Rozmanitost aktivit, které mateřská škola nabízí,
poskytuje dětem každodenní vyžití.

rozmanitost aktivit