Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6

Mateřská škola Břeclav Břetislavova 6 & Slovácká 39

Pokud se k nám budou Vaše děti každý den těšit,
víme, že naši práci děláme dobře.

Zápis do MŠ - rozdělení

V současné době naše mateřská škola nemá volná místa pro umístění dětí.

Zápis dětí pro šk. rok 2020 - 2021 proběhne v měsíci květnu ve dnech 4. 5. 2020 na budově MŠ Břetislavova 6 v době od 7:30 hod. a  dne 5. 5. 2020 na budově MŠ Slovácká 39 v době od 10:00 hod. - 15:30 hod.

K zápisu prosím přineste řádně vyplněnou přihlášku do MŠ, rodný list dítě a doklad, ze kterého bude zřejmé trvalé bydliště dítěte (občanský průkaz rodiče).

K zápisu můžete přijít na kteroukoliv z našich mateřských škol (nemá vliv na umístění dítěte). Rozdělení  dětí do MŠ a do jednotlivých  tříd je plně v kompetenci ředitelky mateřské školy.

 

Přihlášky budou včas  k dispozici v obou našich mateřských školkách, příp.ke stažení  na webových stránkách školy.

 

Co by měly děti zvládnout před nástupem do mateřské školy 

 • znát své jméno a příjmení
 • umět si říct co chce a potřebuje
 • spolupracovat při oblékání a svlékání
 • umět nazouvat a vyzouvat obuv
 • vysmrkat se a používat kapesník
 • držet lžíci a umět se najíst
 • při jídle sedět u stolu
 • umět pít z hrnečku a skleničky
 • používat toaletu (pleny nejsou přípustné ani na spaní)
 • umět si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku
 • ujít kratší vzdálenost během pobytu venku

Rozmanitost aktivit, které mateřská škola nabízí,
poskytuje dětem každodenní vyžití.

rozmanitost aktivit