Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6

Mateřská škola Břeclav Břetislavova 6 & Slovácká 39

Pokud se k nám budou Vaše děti každý den těšit,
víme, že naši práci děláme dobře.

Zápis do MŠ na šk. rok 2020 - 2021

 

Příjem žádostí k předškolnímu vzdělávání je ukončen. Prosím nezasílejte a nevkládejte do schránky školy .

Budova MŠ Břetislavova 6 je uzavřena. V případě nutnosti kontaktujte ředitelku školy na tel. čísle 731 588 153 

 

                                                                  Výsledky zápisu   

 

Mateřská škola má v současné době dostatečné kapacity pro přijímání dětí ve věku do tří let věku, které nebyly nikde umístěny.

 

K datu 19. 5. 2020 jste všichni, kdo jste podali přihlášku do mateřské školy, obdrželi v SMS přidělené registrační číslo se žádostí o zpětné potvrzení.

Pokud jste někdo neobdržel, prosím ozvěte se neprodleně  na telefon 731 588 153. Možná jste přihlášku poslali poštou a ta nemusela dorazit. Jde o zpětnou kontrolu.

 

 

 

Po zpracování přihlášek, které byly odevzdány v řádném termínu, Vám telefonicky sdělíme, zda je Vaše přihláška v pořádku a přidělíme  registrační číslo.

Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách školy (www.msbretislavova.cz) a na vstupních dveřích obou našich mateřských škol nejpozději do 22. 5. 2020 dle přidělených registračních čísel.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude odesláno zákonným zástupcům prostřednictvím české pošty.

 

Kritéria přijetí:

Přednostně bude přijato dítě, které k 31. 8. 2020 dovršilo 5 let věku, bydlištěm v Břeclavi

 Kritérium

 

Bodové ohodnocení

Bydliště dítěte v Břeclavi

2

Dítě, které k 31. 8. 2020 dovršilo 4 roky

2

Dítě, které k 31. 8. 2020 dovršilo 3 roky

1

Mateřskou školu navštěvuje, ve školním roce 2020 - 2021, sourozenec dítěte. Bodově se ohodnotí sourozenec narozený  do 30. 8.2017

1

Dítě se hlásí k celodennímu pobytu

1

Co by měly děti zvládnout před nástupem do mateřské školy 

 • znát své jméno a příjmení
 • umět si říct co chce a potřebuje
 • spolupracovat při oblékání a svlékání
 • umět nazouvat a vyzouvat obuv
 • vysmrkat se a používat kapesník
 • držet lžíci a umět se najíst
 • při jídle sedět u stolu
 • umět pít z hrnečku a skleničky
 • používat toaletu (pleny nejsou přípustné ani na spaní)
 • umět si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku
 • ujít kratší vzdálenost během pobytu venku

Rozmanitost aktivit, které mateřská škola nabízí,
poskytuje dětem každodenní vyžití.

rozmanitost aktivit