Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6

Mateřská škola Břeclav Břetislavova 6 & Slovácká 39

Pokud se k nám budou Vaše děti každý den těšit,
víme, že naši práci děláme dobře.

 

Zájmové kroužky - aktualizace

V nabídce kroužků pro děti najdete:

1. Výuka anglického jazyka

2. Výuka německého hazyka

3. Netradiční výtvarné techniky

4. Minifolklorní kroužek 

 

Přihlašování:

1. Výuka anglického jazyka

2. Výuka německého hazyka

3. Netradiční výtvarné techniky

www.rytmik-krouzky.cz (sekce Přihláška)

 

4.  Minifolklorní kroužek

(stačí, když nahlásíte p. učitelce v třídě)

 

Podmínkou otevření kroužků

1. - 3. je naplněnost min. 7 dětí.

 

Rozmanitost aktivit, které mateřská škola nabízí,
poskytuje dětem každodenní vyžití.

rozmanitost aktivit