Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6

Mateřská škola Břeclav Břetislavova 6 & Slovácká 39

Pokud se k nám budou Vaše děti každý den těšit,
víme, že naši práci děláme dobře.

 

Konzultace pro rodiče

I přes nepříznivou situaci poskytujeme individuální konzultace k výsledkům vzdělávání Vašich dětí.

Konzultace probíhají přímo s Vaší paní učitelkou ve vymezených prostorách. Prosíme pouze o používání ochranných roušek.

Vaše paní učitelky Vám jsou k dispozici v tyto dny:

MŠ Břetislavova 6

MŠ Slovácká 39 

Rozmanitost aktivit, které mateřská škola nabízí,
poskytuje dětem každodenní vyžití.

rozmanitost aktivit