Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6

Mateřská škola Břeclav Břetislavova 6 & Slovácká 39

Pokud se k nám budou Vaše děti každý den těšit,
víme, že naši práci děláme dobře.

 

Folklorní kroužek - aktualizace

V listopadu dočasně krúžek nebude. Nikde . Nedá sa. Korona nám bují a my dáváme s těžkým srdcem dočasnú stopku.

Tým, co majú předplacené, peníze nepropadnú, ale ostávajú "v banku" na lepší čase, keré, jak věříme, tento školní rok jistě nastanú.

Kdo nám eště nezaplatil, nebojte sa tak učinit, my přežijeme 💪🙂. Nejjednodušší pro nás bude, když pošlete všeci celú částku 800,- na účet: 2001680983/2010, variabilní symbol: datum narození dítěte (ve formátu ddmmrrrr) + do poznámky uveďte MŠ Břetislavova.

V prosincu bysme sa chtěli zase sejít a docvičit s děckama aspoň krátké vystúpení pro jejich spolužákú ve školce - samozřejmě aj v kroju. Pro vás rodiče by byly aspoň fotečky a videozáznam. Zatým možete trénovat doma - posílám všecky psané, kreslené aj zpívané materiály.

Na FaceBook https://www.facebook.com/minifolklor, sa nám daří dávat všecky informace o neco spíš než do mailu, tak budeme rádi za vaše přátelství.

Tož, hlavně zdraví! 

Vaše tety Lucinka a Petruška

Rozmanitost aktivit, které mateřská škola nabízí,
poskytuje dětem každodenní vyžití.

rozmanitost aktivit