Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6

Mateřská škola Břeclav Břetislavova 6 & Slovácká 39

Pokud se k nám budou Vaše děti každý den těšit,
víme, že naši práci děláme dobře.

 

Odklad školní docházky

Pokud žádáte pro své dítě odklad školní docházky (dále jen OŠD) na rok 2020 - 2021, je nutné tento doklad doručit do 20. 5. 2020 do mateřské školy.

Povolení OŠD vystaví základní škola, kde jste byli u zápisu (pozor, není to doklad z pedagogicko- psychologické poradny) !

Pokud mateřská škola od Vás povolení k OŠD včas neobdrží, místo dítěte bude obsazeno novým zájemcem.

V současném nouzovém režimu již probíhají zápisy do školky a pokud  nemáme  informaci, že dítě v MŠ zůstává, automaticky jej považujeme za budoucího prvňáčka.

Na uvolněné místo je tedy přijato další dítě.

 

Rozmanitost aktivit, které mateřská škola nabízí,
poskytuje dětem každodenní vyžití.

rozmanitost aktivit