Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6

Mateřská škola Břeclav Břetislavova 6 & Slovácká 39

Pokud se k nám budou Vaše děti každý den těšit,
víme, že naši práci děláme dobře.

 

Platby školného aktuálně

Ředitelka Mateřské školy Břeclav, Břetislavova 6, příspěvková organizace stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání

za období měsíce března 2020 na částku 300.- Kč., tzn. 50% stanovné měsíční výše úplaty.

 

Pokud bude mateřská škola uzavřena i nadále (vzhledem k mimořádné situaci), bude úplata krácena poměrnou částí.

Při uzavření celého měsíce bude stanovena úplata 0.- Kč.

Platby, které jste převedli za měsíc březen 2020 ve výši 600.- Kč , tedy nad rámec výše uvedeného, budou vráceny na účet, ze kterého byly zaslány.

Rozmanitost aktivit, které mateřská škola nabízí,
poskytuje dětem každodenní vyžití.

rozmanitost aktivit