Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6

Mateřská škola Břeclav Břetislavova 6 & Slovácká 39

Pokud se k nám budou Vaše děti každý den těšit,
víme, že naši práci děláme dobře.

 

Potvrzení - ošetřování dítěte

Potvrzení k ošetřování dítěte vydává mateřská škola  

                  8. 4. 2020

 v době od 7:00 hod. - 11:00 hod. 

v kanceláři  Mateřské školy Břeclav, Břetislavova 6, příspěvková organizace

    příp. po telefonické domluvě. 

Potvrzení nezasílá mateřská škola na e - maily rodičů.

Rozmanitost aktivit, které mateřská škola nabízí,
poskytuje dětem každodenní vyžití.

rozmanitost aktivit