Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6

Mateřská škola Břeclav Břetislavova 6 & Slovácká 39

Pokud se k nám budou Vaše děti každý den těšit,
víme, že naši práci děláme dobře.

 

Depistáž dětí

I v letošním roce máme připravenou depistáž dětí, které od 1. 9. 2020 zahájí povinnou školní docházku.

Jedná se o posouzení školní zralosti, kterou vede Pedagogicko psychologická poradna Břeclav.

Pokud budete mít o tuto službu zájem, paní učitelky ve třídách Vám dají v předstihu k vyplnění potřebné dokumenty, které poradna potřebuje.

Depistáž probíhá přímo v mateřské škole v dopoledních hodinách, výsledky budete mít možnost přímo konzultovat s odborníkem, který depistáž povede.

Služba je pro Vás bezplatná, náklady v plném rozsahu hradí mateřská škola.

Depistáž bude probíhat

od 2. 3. 2020 do 13. 3. 2020

v závislosti na počtu dětí.

Rozmanitost aktivit, které mateřská škola nabízí,
poskytuje dětem každodenní vyžití.

rozmanitost aktivit