Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6

Mateřská škola Břeclav Břetislavova 6 & Slovácká 39

Pokud se k nám budou Vaše děti každý den těšit,
víme, že naši práci děláme dobře.

 

Zájmové kroužky pro děti

Volejbal - POZOR ZMĚNA

pro sportovce od 5ti - 6ti let

každé úterý v tělocvičně ZŠ Slovácká 39

od 17:00 hod. - 18:00 hod.

První nábor již 19. září

Cena 500.- Kč za pololetí

zve Volejbalový oddíl Lokmotiva Fosfa Břeclav

www.volejbalbreclav.cz

Folklorní krúžek

určený pro všechny děti bez omezení věku. Podrobnější informace najdete na letácích v šatnách dětí, příp. na minifolklor.webnode.cz

Již teď máte  možnost děti přihlašovat 

(přihlášky jsou k dispozici v šatnách tříd)

Termín : začínáme již první týden v říjnu   

              každé pondělí ve školce

              od 15:30 - 16:15 hod.

            

 

Výuka anglického jazyka a německého jazyka

Ve II pololetí šk. roku je bohužel výuka cizího jazyka zrušena.

Společnosti Rytmik se stále nedaří zajistit kvalifikovaného lektora.

Pokud jste uhradili náklady na výuku za II pololetí, společnost Rytmik garantuje jejich vrácení.

Rozmanitost aktivit, které mateřská škola nabízí,
poskytuje dětem každodenní vyžití.

rozmanitost aktivit